:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th

ชื่อ: ร่วมปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพร และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

14 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

 นายสมผล ใหม่แปลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ได้กำหนดจัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงยืน ตำบลบ่อสวก  โดยร่วมปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพร และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

 

#1อปท.1สวนสมนไพร
#สวนสมุน ไพรรักษ์ถิ่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_14_45_21_227.pdf

catalogs_file_14_45_21_231.pdf