:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th

ชื่อ: กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม "หนูน้อยปลูกพืบผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

25 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม "หนูน้อยปลูกพืบผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

#WordSoilDay

#วันดินโลก#Soilswherefoodbegins

#Soils4Nutrition#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#ChangeforGood

 

 

 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร