:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านสวกพัฒนา หมู่ที่ 10 ถึงบ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 19 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_56_45_31_127.pdf